Gratis bezorging
Maatschappelijk en ecologisch verantwoord
Beoordeeld als "Uitstekend"
Gemaakt in Nederland!
 • Nederlands
 • Disclaimer

  Brandthout wijst je graag op het volgende:

  De website van Brandthout en alle onderdelen daarvan, zoals bijvoorbeeld het beeldmateriaal en de teksten, zijn eigendom van Brandthout. Dat geldt ook voor onze nieuwsbrief en andere uitingen van Brandthout. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om onze website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren, of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijk toestemming van Brandthout. Slechts voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is geen toestemming vereist.

  De informatie en prijzen die op deze website worden vermeld, evenals informatie in onze nieuwsbrief, wordt door Brandthout met grote zorg samengesteld. Toch maken wij ook wel eens een foutje, dus het kan soms voorkomen dat de getoonde informatie onjuist is.
  De informatie wordt geregeld aangevuld of aangepast. Brandthout behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingangen zonder enige kennisgeving door te voeren.

  De aanbiedingen op onze website zijn geldig gedurende de vermelde actieperiode en uitsluitend onder de gestelde actievoorwaarden.

  Enkele hyperlinks op onze website verwijzen door naar websites buiten het domein van Brandthout. Deze websites zijn geen eigendom van Brandthout. Hoewel Brandthout zorgvuldig omgaat met het verwijzen naar andere websites, heeft Brandthout geen invloed op de inhoud, het functioneren of de kwaliteit van deze websites. 
  / - Reviews @